Wat is intentie?

Intentie is hetgeen wat voor een groot deel jouw creatie bepaald, misschien zelfs wel helemaal. De reden waarom je iets doet of wilt bereiken bijvoorbeeld. Het is dat wat jouw wereld creëert. Toch zijn we ons niet altijd bewust met welke intentie we ons leven vormgeven. Onbewuste belangen spelen daarbij een grote rol. Natuurlijk is het hier ook weer van belang bewustwording toe te staan. Alleen dan zijn we in staat tot een zuivere creatie die onze diepste verlangens manifesteren. Het kan door een gedachte of door het te verwoorden gekozen worden, toch is dat niet leidend. Het is het gevoel, dat wat je echt bedoelt, wat jij werkelijk diep van binnen wilt bewerkstelligen. En daar kunnen eigenbelangen en/of angsten tussen zitten die de creatie beïnvloeden. Ook al heb je hele goede bedoelingen.

Wat kan de frequentie verlagen?

Er zijn vele aspecten die de intentie in frequentie kunnen verlagen. De hoogste frequentie is zuiver en liefdevol. Daarmee zal voor het hoogste goed voor allen gecreëerd worden. Daarbij zijn geen eigenbelangen betrokken. Dan wordt een ieder gerespecteerd en wordt met compassie in neutraliteit geobserveerd. Hieronder worden een aantal aspecten benoemd die de intentie bewust of onbewust in frequentie kunnen verlagen. Wanneer er een verlagend aspect in de intentie aanwezig is zal de creatie niet het meest liefdevolle en zuivere resultaat hebben.

  • boosheid
  • schuld
  • angst
  • manipulatie
  • ontkenning

Dit zijn zeer algemene aspecten die ieder mens in zich heeft. Vandaar dat het van belang is om zelfreflectie toe te passen. Dat je bereidt bent om de doelstellingen achter je woorden en daden te onderzoeken. Niemand is perfect en eigenlijk is juist iedereen al perfect zoals je bent. De ervaringen in het leven zijn het doel. Die ervaringen geven de mogelijkheid om keuzes te maken. Heb je gekozen voor het verhogen van je frequentie dan is het van belang om je intentie te onderzoeken en eventuele verlagingen bewust te worden en op te lossen.

en hoe verder?

Het is belangrijk te beseffen dat je een bepaalde perceptie hebt over je ervaring, hoe je de ervaring waarneemt en verwerkt. Dit wordt onder andere bepaald door geloofsovertuigingen. Door je perceptie te veranderen, verander je ook hoe je de situatie ervaart. En daardoor verandert je bewustzijn wat daardoor weer je intentie kan beïnvloeden en uiteindelijk de manifestatie van je creatie.

Door je bewust te zijn van je intentie beïnvloed je de manifestatie van je creatie

Gerelateerde artikelen