Disclaimer

Algemeen

Centrum Authenticiteit Soevereiniteit & Lichttaal (Centrum AS&L), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 76624803 is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.centrum-asl.nl

Als je gebruik maakt van de informatie, audio-en/of videomateriaal en/of aangeboden diensten op deze website geef je aan akkoord te gaan met de onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoudelijk

Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website.

Centrum AS&L streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is.

Centrum AS&L aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie en/of audio- en videomateriaal en/of aangeboden diensten van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons aanbevolen.

Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is Centrum AS&L niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten en/of audio- en videomateriaal  die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.

Centrum AS&L heeft uitsluitend de doelstelling geïnteresseerden in Lichttaal te informeren over de bijdrage die onze diensten in de meest ruime zin van het woord kunnen leveren bij spirituele ontwikkeling en bewustwording en aan het behoud van een goede gezondheid en/of het herstel daarvan. Daarnaast stelt zij deze geïnteresseerden op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Lichttaal in relatie tot spirituele ontwikkeling bewustwording en gezondheid in de breedste zin van het woord.

Centrum AS&L kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gepubliceerde informatie en/of audio- en videomaterialen en/of aangeboden diensten.

Alle informatie en in het bijzonder alle prijzen zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dit soort fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Medische diagnose

De aangeboden informatie, en/of audio- en videomaterialen en/of aangeboden diensten zijn niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose of behandeling. Een ieder wordt nadrukkelijk geadviseerd contact op te nemen met behandelend arts of huisarts voor specifieke informatie over zijn persoonlijke gezondheid. Bij acute medische klachten en/of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen adviseren wij je direct contact op te nemen met je eigen huisarts, huisartsenpost of behandelend specialist

Aan de berichtgevingen die Centrum AS&L publiceert kun je geen rechten ontlenen en niet beschouwen als een aanbeveling om ziektes te behandelen.

Centrum AS&L ziet haar bijdrage niet als een alternatief voor reguliere zorg, maar als een aanvulling. Ze maakt daarbij geen medische claims, geen gezondheidsclaims en geeft geen garantie op een gewenste uitkomst.

Wijzigingen

Centrum AS&L behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Vragen of klachten

Heb je vragen/klachten of opmerkingen over onze disclaimer?

Deze kun je e-mailen naar: sinka@centrum-asl.nl

Vraag een Zielentransmissie aan

Wat fijn dat je een Zielentransmissie aan wilt vragen.
Vul volledige naam, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres in van degene voor wie het is en verzend het formulier.

Het bericht is met succes verzonden. Ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op om door te geven wanneer de transmissie te verwachten is en hoe de betaling te regelen.