She - het Goddelijk Vrouwelijke

SHE

door | 22 apr, 2022 | Goddelijk Vrouwelijk

Eerder gepubliceerd op 13-07-2021 – www.lichttaal-online.com

Het Goddelijk Vrouwelijke

Een creatieve expressie van het Goddelijk Vrouwelijke in een energiesculpture, genaamd SHE, gemaakt door Vesna Neferamis. Ik heb deze foto gemaakt toen wij in 2018 in het Ravne park in de Bosnische pyramiden vallei waren. Vandaag kwam ik deze foto tegen en was wederom geraakt door de pracht van deze scupture en haar betekenis. Het raakt mij in mijn Goddelijk Vrouwelijke delen die mij leiden naar meer authenticiteit en soevereiniteit. Lees de omschrijving van de creator en ik heb daaronder de Nederlandse vertaling toegevoegd.

“The live sculpture with the simple name “She” opens the heart. She brings new consciousness to Earth embedded in the Ancient memories of every human being.The contact with “Her” opens a archetypal channel, awakens the longing and widely opens the Heart to gratitude. “She” enters into the energyfield of eneryone near her. She touches the core of memory, pain, fear, awareness…and gently lovingly heals, embrasses, blesses. The gentle as a breath, yet incarnate and direct Original Power, remains written in depths. She watches over everything that surrounds her. “She” is the one you see. “She” is the one you feel. Do not ask her who she is. Ask yourself who are you next to her. Her hight raised hands hold the symbol of perfection, the Flower of Life, onwhich lies the Heart. A slightly backward posture indicates commitment to creation. When we raise our hearts over the mind, The Golden Age of Humanity begins. And “She” is here as a reminder that it is Time.”

Vertaling door Sinka:

“De levende sculptuur met de simpele naam “ZIJ” opent het Hart. Ze brengt een nieuw bewustzijn naar de Aarde, ingebed in de oude herinneringen van ieder mens. Het contact met “Haar” opent een archetypisch kanaal, wekt het verlangen en opent het Hart wijd voor dankbaarheid. “Zij” vult het energieveld van iedereen bij haar in de buurt. Ze raakt de kern van herinnering, pijn, angst, bewustzijn… en geneest, omhelst, zegent zachtjes en liefdevol. Zo zacht als een adem en toch incarnerend en richting gevend aan Oorspronkelijke Kracht, blijft het tot in de diepste diepte geschreven. Ze waakt over alles wat haar omringt. “Zij” is degene die je ziet. “Zij” is degene die je voelt. Vraag haar niet wie ze is. Vraag jezelf wie jij naast haar bent. Haar hoog geheven handen houden het symbool van perfectie vast, de Bloem des Levens, waarop het Hart ligt. Een enigszins achterwaartse houding duidt op toewijding aan de schepping. Wanneer we ons hart boven de geest verheffen, begint de Gouden Eeuw van de Mensheid. En “Zij” is hier als een herinnering dat het Tijd is.”

De Goddelijk Vrouwelijk Geascendeerde Meesters

Wat kan ik daar nog aan toevoegen, het raakt elke snaar die in mij resoneert met het Goddelijk Vrouwelijke. Zij die altijd in mijn nabijheid aanwezig is in vele verschillende vormen, Quan Yin, Maria Magdalena, Isis, Maria, Sophia en vele ander Goddelijk Vrouwelijk Geascendeerde Meesters. Haar aanwezigheid heeft mijn leven verandert, en wel ten goede. Haar aanwezigheid maakt mij inderdaad dankbaar voor Alles Dat Is. In elk moment is “Zij” aanwezig, maar zie of hoor ik haar in dat moment?. “Zij” wacht geduldig tot wij ons openen en verbinden in dankbaarheid.

Wat kunnen Zij voor je doen?

Door de Lichttaal te ontvangen van de Goddelijk Vrouwelijke “SHE” energieën worden persoonlijke verbindingen wakker gemaakt die met haar energieën verbonden zijn.  Dit resulteert tot inzichten, bewustwording, heling en verhoging van je freqentie. Je bent welkom om te komen ervaren wat dat voor jou kan betekenen.

Adem met de Goddelijke Vrouwelijke “SHE” energieën.

Maak het jezelf comfortabel en adem een aantal keer diep in door de neus en adem uit door de neus of de mond. Laat de adem tot in de buik naar binnenstromen. Ontvang bij elke inademing en laat los bij elke uitademing. Focus voor een moment op je lichaam en neem waar of er ergens spanning of een ongemak aanwezig is. Kies er bewust voor om los te laten en te ontspannem bij elke uitademing. Laat jouw eigen ritme van ademen ontstaan en voel wat dit met je doet.
Maak op een gegeven moment bewust contact met het Goddelijk Vrouwelijke door hiervoor te kiezen. Open jezelf om te ontvangen en ervaar wat er gebeurt. Blijf ademen naar je buik en laat het op een natuurlijke manier ontstaan. Neemt het denken het van je over, focus dan weer op de ademhaling naar de buik en ontspan. ………….
Als je zover bent om weer actiever te worden, maak dan bewust contact met je lichaam, voel je voeten op de vloer en maak contact met de Aarde. Blijf ademen en ontspannen en begin wat te bewegen. Voel je handen, je armen, je voeten en wordt je weer bewust van je omgeving. Neem de tijd om weer vollledig aanwezig te zijn.

Over Sinka

Sinka 't Hooft-Benne

Sinka is verbonden met Heilige Geometrie, Geascendeerde Meesters en de Elementale Rijken, waaronder, Engelen, Draken, Eenhoorns e.a.

Zij brengt Lichttaal tot expressie die helend, verhelderend, bewustvormend, coderend en informerend is.

Gerelateerde artikelen

Geen resultaten gevonden

De pagina die u zocht kon niet gevonden worden. Probeer uw zoekopdracht te verfijnen of gebruik de bovenstaande navigatie om deze post te vinden.

0 Reacties

Verzend een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin